KONTAKT E MAIL ADRESE:

info@vodovod-doboj.com

office@vodovod-doboj.com

                                                                

ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ

Обавјештавамо кориснике наших услуга да ће дана 02.04.2024. године, у периоду од 17.00 до 20.00 часова доћи до смањених притисака у снабдијевању водом на вишим спратовима, због редовног прања резервоара у пумпној станици “Луке”.

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

   За кориснике који нису закључили уговор о испоруци воде са „Водовод“ а.д. Добој

У складу са члановима 16. и 19. Закона о комуналним дјелатностима, (Службени гласник РС, бр.124, Члан 16. од 14.12.2011. године) позивамо вас да дођете у просторије „Водовод“ а.д. Добој, канцеларија бр.1 како би потписали Уговор о испоруци воде.

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА

За физичка лица:

  • Лична карта на увид,
  • Доказ о власништву над некретнином ( земљишно књижни извадак или посједовни лист а за стан у стамбеним зградама: рјешење о упису, извод из књиге уложених уговора или нотарски уговор).

За правна лица:

  • Извод из судског регистра ( оригинал или копија) ,
  • ПДВ увјерење уколико је корисник ПДВ обвезник ,
  • Доказ о власништву над некретнином ( земљишно књижни извадак или посједовни лист а за стан у стамбеним зградама рјешење о упису или извод из ккњиге уложених уговора).

Напомињемо да сте по Закону о комуналним дјелатностима (Службени гласник РС бр.124, Члан 16. и Члан 19. од 14.12.2011. године) обавезни потписати Уговор о испоруци комуналне услуге. У супротном ћемо бити приморани да се обратимо надлежном органу и примјенимо мјере које су у складу са наведеним Законом, (члан 19. став 2. тачка г.) што подразумијева ускраћивање комуналне услуге, односно закључења са водоводне мреже.

         С поштовањем сектор за комерцијалне послове