Идеја о изградњи водовода рођена је у аустроугарском периоду, а њена реализиција отпочела је 1905. године, због Првог свјетског рата радови су одгођени за 10 година. Давне 1912. године изграђен је коначан пројекат и због тога је 1912. година узета као почетна година самог оснивања.

Водовод  је био  од великог значаја за развој града, а изградња  је повјерена аутору пројекта, бечком предузетнику Георгу Румпелу.

У погледу водоснабдијевања град је подијељен у три висинске зоне. Прву зону чинило је подручје испод резервоара „Рајчиновац“ (нижи дио града). Мрежа испод резервоара „Хумка“ (Орашје и Чаршија са болницом) представљали су другу зону, а трећу, подручје испод резервоара „Крчевине“ (највиши дијелови града).

Предузеће је у том периоду захватање воде вршило на два изворишта: изворишту „Луке“, са 14 копаних и бушених бунара и изворишту „Руданка“, са шест бушених бунара. На овим извориштима постојали су сабирни резервоари са црпним и хлорним станицама, гдје се вода хлорисала и премумпавала у дистрибутивну мрежу.  

Рјешење Основног суда удруженог рада Добој, У/И – 617/92 од 26.03.1992. године извршен је упис у судски регистар промјене назива код Комуналног предузећа ,, Водовод” Добој, тако да ће тај привредни субјект убудуће пословати под називом Комунално јавно предузеће ”Водовод” Добој.

Рјешењем Основног суда у Добоју, број У/И-132/95 од 23.2.1995. године код Комуналног јавног предузећа „Водовод“ Добој извршен је упис промјене статуса режима власништва, односно пренос имовине у државну својину, сходно одредбама Закона о преносу средстава друштвене у државну својину. Рјешењем Основног суда у Добоју, број 085-0-РЕГ-06-000 278 од 12.5.2006. године извршен је упис промјене својине дијела државног капитала према одредбама Закона о приватизацији државног капитала у предузећима, тако да ће добојско водоводно предузеће убудуће пословати под називом: „Водовод“ акционарско друштво Добој, са потпуном одговорношћу.