ЗАВРШЕНИ У 2020

  • Изградња водоводне мреже – Сфоровски пут од улице Николе Тесле до улице Видовданска у дужини од 1090м, ДН 225
  • Изградња фекалног канализационог колектора у насељу Аеродром – Руданка дужине 808м, Ф300
  • Изградња оборинског канализациног колектора у насељу Усора – према ријеци Босни дужине 290м, Ф1800
  • Реконструкција водоводне мреже у улици кнеза Лазара са ЛЖ Ф80 на ДН 160 дужине 300м
  • Реконструкција водоводне мреже у улици краља Александра са ЛЖ 125 НА дн 160 дужине 1025м

ЗАВРШЕНО У 2024

  • Успјешно реализовани пројекти Водоводне мреже, Велика Буковица, Лужани, Опсине, Чивчије
  • Завршена изградња Водоводне и канализационе мреже за стамбено-пословни објекат “Панорама”
  • Завршено измјештање Водоводне и канализационе мреже за пословни објекат у улици Хиландарској
  • Реконструкција Водоводне мреже за улазе 28, 30, 32, 34, 36 у Ћупријској улици