Управа: 053/241-312

Сектор за техничку припрему: 053/204-830

Сектор за производњу, дистрибуцију и одржавање ВиК система: 053/204-810

Сектор за комерцијалне послове: 053/204-841

Сектор за рачуноводство и финансије: 053/204-821

Сектор за правне поалове и информационе технологије: 053/204-831

Лабораторија: 053/204-822

Провјера стања рачуна: 053/204-841

Пријава кварова до 15.00 часова на број: 053/204-810  послије 15.00 часова на број: 053/207-581

email:

info@vodovod-doboj.com

office@vodovod-doboj.com