А.Д. „Водовод“ Добој снадбјева се водом  са два изворишта, (Луке и Руданка) а годишње произведе преко 2.500 000 кубних метара воде. На постројењима се прерађује површинска сирова вода из бунара и корита ријеке Босне и подземна вода из њеног приобаља. Поред 2 изворишта који обухватају 30 бунара, у склопу система водовода постоји 4 резервоара (Рајчиновац, Хумка, Крчевина 1. и Крчевина 2.) који снадбјевају водом грађане у висинским зонама. Добојски водовод  је сложен водоводни систем, који квалитетном, здравствено исправном водом за пиће снадбјева око 40.000  становника, привреду и комуналне системе града и простире се у  дужини од 132 километра дистрибутивне мреже.