ПЛАНИРАНИ

  • Изградња новог изворишта Придјел
  • Изградња и реконструкција водоводне мреже Велика Буковица
  • Изградња оборинског колектора Ф1200 – Ф1500
  • Реконструкција препумпне станице за фекалну канализацију на улазу у Град Добој из правца Руданке