У ТОКУ

  • Изградња ВДС Присаде ( водоводна линија ДН25, дн90) дужине 400м са резервоаром запремине 80м2 и пумпном станицом
  • Реконструкција резервоара Рајчиновац са пумпним постројењем и електро опремом
  • Изградња фекалног колектора Ф300, дужине 320м, оборинског колектора Ф400, дужине 250м и водоводне мреже ДН 110 дужине 250 у  улици поред аутобуске станице „Требава Експрес“
  • Реконструкција Водоводне мреже Видовданска улица (Л=500 метара)